- DOWNLOAD BROCHURES

STEROWANIE

STEROWNIKI WSPÓŁPRACUJĄCE Z WENTYLATOREM NADMUCHOWYM.

Wentylator pracuje do osiągnięcia temperatury zadanej na kotle. Następnie przechodzi w tryb podtrzymania. Co kilka, kilkanaście minut włączane są przedmuchy podtrzymujące proces spalania oraz zapobiegające powstawaniu gazów w przygaszonym kotle. Czas przedmuchu to kilka do kilkunastu sekund. Za krótkie przerwy przedmuchu mogą spowodować zagotowanie wody w kotle. Spadek temperatury poniżej zadanej minus histereza powoduje ponowne załączenie nadmuchu. Regulatory sterują również pracą pompy CO i pompą CWU(nie wszystkie typy). Kluczowe dla prawidłowego spalania jest ustawienie siły nadmuchu. Za mały nadmuch to słabe spalanie, kocioł nie osiągnie mocy odpowiedniej do ogrzania wody w instalacji. Siła nadmuchu zbyt duża to szybkie spalanie i strata energii uchodzącej do atmosfery przez komin. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie sterownika zPID z płynnie i automatycznie regulowaną mocą nadmuchu w zależności od temperatury zadanej i temperatury spalin na kotle.

 

STEROWNIKI DO KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM

Praca pomp i wentylatora tak jak w sterowniku bez podajnika. Dodatkowe parametry do ustawienia to praca i przerwa podajnika w trybie pracy i podtrzymania. Prawidłowe ustawienie parametrów pracy jest warunkiem dobrego i efektywnego spalania, podtrzymanie utrzymuje kocioł w stanie palenia. Sterownik posiada temperaturowe zabezpieczenie podajnika. W przypadku wzrostu temperatury powyżej progu alarmowego włącza się alarm, sterownik uruchamia podajnik na kilka do kilkunastu minut. Paliwo z podajnika jest przesuwane do kotła. (jeśli przyczyną wzrostu temperatury jest cofnięcie płomienia do ślimaka funkcja ta zabezpiecza przed zapaleniem paliwa w podajniku. Bardzo ważnym parametrem jest czas pracy i przerwy podajnika oraz wentylatora w podtrzymaniu. Jeżeli czas pracy w podtrzymaniu jest za duży i (lub) czas przerwy w podtrzymaniu jest za krótki, temperatura w kotle może szybko narastać. Zadziałają wtedy zabezpieczenia (wyłączenie nadmuchu i podajnika), jednak w przypadku braku dostatecznego odbioru ciepła może dojść do zagotowania wody w instalacji CO.